Tiny wood

    Deze blokjes (10 x 10 cm) zijn suggestieve en minimalistische weergaven van mijn impressies tijdens de dag.